Celostátní soutěž VOŠTALENT

V úterý 10. října naše škola uspořádala celostátní soutěž studentů vyšších odborných škol VOŠTALENT. Záštitu nad akcí převzala předsedkyně Asociace VOŠ Ing. Markéta Pražmová. Soutěže se zúčastnili studenti osmi VOŠ odborného ekonomického zaměření, kteří poměřili v čtyřhodinovém zápolení své teoretické znalosti v písemném testu, praktické dovednosti při řešení případových studií a komunikační dovednosti při diskuzi s odbornou porotou. Studenti dosáhli následujícího umístění:

Úspěšným studentům blahopřejeme k předvedeným výkonům a partnerům soutěže děkujeme za podporu.