• Aktuality

    Zdravý životní styl aneb Žij zdravě

    Beseda se zabývala společensky aktuálním tématem zdravého životního stylu a jeho hranic z pohledu psychologie. Studenti byli seznámeni s možnými důsledky při překročení těchto hranic a s tématem poruch příjmu potravy (mentální anorexií, mentální bulimií a dalšími). V rámci besedy měli studenti možnost si vyzkoušet některé sebezkušenostní techniky a otestovat své stravovací návyky. Závěrem proběhla diskuze nad probíranými tématy. Celou besedou provázel psycholog Uherskohradišťské nemocnice a.s. Mgr. Ondřej Vávra.

    Tisk | Export do PDF | Poslední úprava: 13. 11. 2017 11:26

    Partneři