• Aktuality

  Den historie

  Již čtvrtým rokem se o pololetí sešli studenti OA a IT, které baví historie, aby strávili den netradiční výukou dějepisu a něco nového se dozvěděli. Tématem letošního Dne historie byly „Osudové osmičky“ 20.století, tedy události let 1918, 1938, 1948 a 1968. Účastnilo se 28 studentů z 1.- 4. ročníků pod vedením profesorek dějepisu Mgr. Kučerové, Mgr. Majerechové a Mgr. Mráčkové.

  Nejprve dostali studenti k dispozici obrázky a texty, které měli za úkol přiřadit k jednotlivým „osudovým“ rokům. Společně diskutovali o obsahu obrázků a jejich zařazení. Při další aktivitě si studenti utřídili historická fakta o zmiňovaných letech a pokusili se vyjádřit formou mentální mapy atmosféru probíraných období.

  V následující části programu si každý účastník jeden z obrázků vybral, a tím se zařadil do pracovní skupiny. Vznikly čtyři týmy, z nichž každý se věnoval jednomu „osudovému“  roku a osobnostem spojeným s danými událostmi.  Výsledkem práce skupin jsou plakáty, které můžete vidět na chodbě u sborovny. Nejlépe vydařený plakát je možné  odměnit  „lajkem“  na FB stránce Koutek humanitních věd na OAUH. Na tým s největším počtem získaných „lajků“ čeká odměna. 

  Otevřít celou galerii

  Tisk | Export do PDF | Poslední úprava: 2. 2. 2018 09:48

  Partneři