Finále soutěže v sociálním podnikání studentů

Dne 15. 5. 2018 se naši studenti zúčastnili finále soutěže v sociálním podnikání. Naši školu reprezentovaly dva týmy. Studentská firma F&L a tým studentů IT nazvaný HEROES. Zástupci firmy F&L, Adéla Hrušková a Martin Vašek, představili projekt Bagetový servis. Ten se zaměřil na vytvoření pracovních míst pro lidi s mentálním handicapem. Tým HEROES, tvořený třemi studenty oboru IT – Michaelem Hozzou, Dominikem Řihákem a Miroslavem Budíkem, seznámil přítomné s projektem vzdělání dětí v oblasti bezpečnosti na internetu. Cílovou skupinou tohoto projektu se staly děti z dětských domovů.

Naše týmy se dobře prezentovaly, porota jmenovitě ocenila Adélu Hruškovou za hezký, kultivovaný projev. Hlavní přínosy projektu Adéla představila i při krátkém interview s organizátory projektu, které bylo natočeno v rámci dokumentárního videa z akce. Svým suverénním výstupem zaujal také mluvčí druhého projektu Michael Hozza. Porota také vyzdvihla sladěné oblečení jeho týmu.

Ve finále soutěže se setkalo celkem 10 týmů z celé ČR. Prezentace našich dvou týmů v konkurenci dalších rozhodně nezůstaly bez povšimnutí. Celá akce byla pro všechny zúčastněné velice inspirativní. Studenti si odnáší cenné zkušenosti a chuť na sobě a na svých projektech dále pracovat.

Ing. Lenka Malinová, Ing. Ingrid Ilčíková