Imatrikulace U3V

Již šestnáctá slavnostní imatrikulace do dalšího prvního ročníku na U3V v Uherském Hradišti proběhla 11. září 2018. Další studenti -  senioři byli zapsáni do seznamu studentů vysoké školy Univerzity Palackého Olomouc. V Uherském Hradišti budou v prvním ročníku studovat téma Jazyk a komunikace, v dalším semestru pak Antika a Římské právo. V tomto školním roce jsme také inovovali studijní oblasti a zájem studentů je velký.

Imatrikulační listy studenti přebírali z rukou vedoucího pro další vzdělávání. Imatrikulace proběhla za účasti hodnostářů Univerzity Palackého – proděkana FF UP, starosty města Uh. Hradiště a radní města a zástupců Obchodní akademie Uh. Hradiště.

Ing. Ingrid Ilčíková, garant U3V na OAUH