Geografická olympiáda

Čtrnáctého března byly předány ceny vítězům soutěže v zeměpise, která se konala na konci ledna 2019.

Nejlepší řešitelé:

 Gratulujeme.