Přihlašování k podzimnímu termínu MZ 2019

Žáci se  přihlašují osobně u Ing. Zlatníkové v kabinetě č.211 v těchto termínech:

Pokud žákovi nevyhovuje žádný z těchto termínů, může si případně domluvit individuální termín s Ing. Zlatníkovou e-mailem v rozmezí 10.6 – 25.6.2019.

Po přihlášení k podzimnímu termínu si žák musí přijít k Ing. Zlatníkové převzít výpis z přihlášky a to mezi 26.6. – 28.6.2019