• Základní činnosti v podnikání

  Další vzdělávání Ostatní kurzy Základní činnosti v podnikání

   

  Základní činnosti v podnikání

  Program se skládá ze čtyř modulů (moduly lze kombinovat):

  • Základy podnikání - Účastník se seznámí se základními právními aspekty založení podniku a podnikání, bude znát zákonné povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Právní předpisy upravující oblast podnikání vyhledá také na internetu. Bude schopen sestavit podnikatelský plán včetně analýzy konkurence a SWOT analýzy.
  • Účetnictví - Účastník se seznámí se základními východisky a metodami vedení účetnictví, získá znalosti a praktické dovednosti v oblasti účetnictví a bude schopen odpovídajícím způsobem a dle aktuálních platných právních norem účtovat hospodářské operace podnikatelských subjektů.
  • Word, Internet a datová schránka - Účastník bude schopen aktivně využívat základní nástroje pro psaní textu v textovém editoru, dokáže efektivně vytvářet rozsáhlé dokumenty s využitím pokročilejších nástrojů založených na stylech. Seznámí se s používáním datové schránky a digitálního podpisu. Bude schopen efektivně vyhledávat informace na internetu.
  • Základy písemné a elektronické komunikace - Účastník se seznámí s normalizovanou úpravou písemností při obchodování a propagaci výrobků či služeb a s dalšími písemnostmi, které souvisí s podnikáním.

  Vstupní předpoklady - Minimálně základní vzdělání

  Kontakt: 

   

  Poslední úprava: 31. 8. 2016 08:25

  Partneři