• Projekt IVOP (VOŠ)  Registrační číslo projektu

  CZ.1.07/2.1.00/32.0040

  Název projektu

  INOVACE VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRAXÍ VE FIRMÁCH A INSTITUCÍCH

  Název příjemce

  Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

  Číslo a název oblasti podpory

  7.2.1 Vyšší odborné vzdělávání

  Celková výše finanční podpory

  3 394 889,40 Kč

  Datum zahájení realizace projektu

  Červenec 2012

  Datum ukončení realizace projektu

  Červen 2014

  Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště získala finanční podporu z Operačního programu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti na projekt s názvem INOVACE VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRAXÍ VE FIRMÁCH A INSTITUCÍCH , reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0040.

  Každý ekonom musí sledovat nové, moderní způsoby řízení podniků. Akreditované studijní programy mnohdy nestačí reagovat na měnící se podnikatelské prostředí.

  Hlavním cílem projektu je podpora intersektorální mobility pracovníků VOŠ a inovace již existujícího vzdělávacího programu Ekonomicko-právní činnost, tj. zkvalitnění výuky v oboru Ekonomicko-právní činnost tím, že se posune více do praxe.

  Zapojením partnerů z řad odborných firem a podniků chceme prohloubit spolupráci školy a podnikatelského sektoru. Partneři ze stran větších i menších podniků se zapojí do vzdělávání pedagogů školy a následnými konzultacemi dojde k úpravě či aktualizaci výukových obsahů konkrétních tematických celků daných akreditovaným studijním plánem. Ty tak budou odrážet aktuální potřeby trhu a potencionálních zaměstnavatelů.

  Aktualizace obsahů bude postupná a ve spolupráci odbornými partnery budou vznikat inovované dokumenty a kurzy v novém e-learningovém systému. Produktem projektu tak bude student na míru podle představ zaměstnavatelů a růst odborných kompetencí vyučujících na VOŠ.

  Tento program je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  Poslední úprava: 28. 5. 2013 07:46

  Partneři