• Anglická konverzace pro středně pokročilé

  Jazyková škola Kurzy anglického jazyka Anglická konverzace pro středně pokročilé

  Anglická konverzace pro středně pokročilé

  Tento kurz nabízíme studentům, kteří v minulých kurzech zvládli gramatické a lexikální učivo na úrovni B1-B2 (žlutá Headway) a mají pocit, že si netroufají nebo neumějí toto učivo použít k praktickému dorozumění. Na chvíli se na této úrovni zastavíme a budeme procvičovat dosavadní znalosti tak, aby studenti získali potřebné sebevědomí a komunikační návyky.

  Probíraná témata:

  • Společenský život, rodina a volný čas - představování se, oslovování, činnosti v rodinném kruhu i mimo něj, pozvání návštěvy, odpověď na pozvání. Správné tvoření otázek,krátké reakce, souhlas a nesouhlas, libost a nelibost, doporučení, rada, poděkování.
  • Návštěvy doma i v zaměstnání, zdvořilostní fráze; občerstvení, restaurace, ubytování
  • Profese, vzdělání a zaměstnání
  • Orientace ve městě, dopravní prostředky, hotel, dovolená.
  • Služby nabízené i poskytované, turistika, nákupy.
  • Další témata podle zájmu a profilu studentů.

  Cena kurzu4.900 Kč

  Poslední úprava: 26. 5. 2013 11:54

  Partneři