• Angličtina pro úplné začátečníky

  Jazyková škola Kurzy anglického jazyka Angličtina pro úplné začátečníky

  Angličtina pro úplné začátečníky

  Kurz je určen novým zájemcům o studium angličtiny, ale i těm, kteří již jazyk studovali a studium přerušili nebo za léta neprocvičování zapomněli. Pomalým tempem a zábavnou formou se seznámíme se základy anglické výslovnosti a pravopisu, zvládneme základní slovní zásobu s cílem rozumět, přečíst si, zeptat se.

  Student bude

  • číst, psát a hovořit o své osobě (jméno, věk, povolání, vzdělání, koníčky), své rodině, přátelích, bydlišti
  • umět vytvořit jednoduchou otázku, souhlasit či nesouhlasit, reagovat na dotaz
  • umět použít základní přítomný, minulý a budoucí čas, číslovky, osobní a tázací zájmena ...
  • zvládne slovní zásobu úrovně A1
  • schopen popsat jednoduchý obrázek v rámci probraných témat
  • umět napsat jednoduchý osobní dopis, vyplnit formulář ...

  Cena kurzu:   4.900  Kč


  Poslední úprava: 14. 5. 2013 21:10

  Partneři