• Angličtina pro začínající středoškoláky

  Jazyková škola Kurzy anglického jazyka Angličtina pro začínající středoškoláky

  Angličtina pro začínající středoškoláky

  Kurz je určen pro studenty, kteří nastoupili na střední školu s různým stupněm znalosti angličtiny a nestačí na vstupní požadavky SŠ. Budeme opakovat i probírat základy anglické gramatiky na řadě cvičení a gramatických her, upevňovat a procvičovat základní slovní zásobu vyžadovanou na počátku střední školy.

  Probíraná témata:

  • Gramatika - systém anglických časů, slovosled anglické věty, tvoření otázek, krátké odpovědi. Přídavnájména a příslovce - tvoření, užití, postavení ve větě, stupňování. Anglické členy a předložky.
  • Slovní zásoba: rodina, přátelé, společenský život, volný čas, zájmy, škola, město, cestování, sport.
  • Profil kurzu bude přizpůsoben potřebám a požadavkům přihlášených studentů a bude se i v průběhu mírně měnit vzhledem k dosažené úrovni vs. požadované úrovni.

  Cena kurzu3.900 Kč


  Poslední úprava: 14. 5. 2013 21:09

  Partneři