• Jednoletý pomaturitní kurz

  Jazyková škola Kurzy anglického jazyka Jednoletý pomaturitní kurz

   

  Jednoletý pomaturitní kurz

   

  Jednoletý kurz, který připravuje studenty ke Státní základní jazykové zkoušce z angličtiny (SZJZ), jejíž náročnost odpovídá úrovni B2 evropského rámce. Kurz je ukončen buď složením Státní základní jazykové zkoušky přímo na naší škole nebo získáním osvědčení o absolvování kurzu.

  Kurz je určen pro studenty, jejichž znalost angličtiny je na úrovni intermediate (středně pokročilé) anebo mají za sebou tři až čtyři roky studia angličtiny (maturitní zkoušku z angličtiny).

  Délka kurzu: 800 hodin za rok, pětkrát týdně 4 vyučovací hodiny.

   Náplň kurzu:

  1. prohlubování všech čtyř jazykových dovedností na požadované úrovni

  • čtení s porozuměním
  • psaní formálních i běžných dopisů, zpráv, článků apod. v rozsahu asi 300 slov
  • poslech s porozuměním
  • porozumění a vlastní vyjádření

  2. prohloubení gramatiky a představení nových gramatických struktur, a to formou doplňovacích cvičení, ale i překladů a srovnávání s mateřským jazykem

  3. nácvik technik a postupů při řešení určitých typů úloh u SZJZ

  4. vyzkoušení vzorových testů SZJZ z minulých let

  5. rozšiřování slovní zásoby a komunikativních dovedností, a to formou témat, která jsou součástí ústní zkoušky (např. bydlení, nakupování, sport, volný čas, zdraví a nemoci, jídlo a stravování, vzdělání, práce a zaměstnání, kultura, počasí, životní prostředí, apod.)

  6. konverzační hodiny s rodilým mluvčím

  V těchto je kladen důraz na schopnost komunikace, plynně hovořit na dané téma a pohotově reagovat v běžných situacích každodenního života.

  7. reálie anglicky mluvících zemí:

  prezentace o Anglii, Irsku, Walesu, Kanadě, Austrálii..., svátky a zvyky anglicky mluvících zemí, např. Halloween, Thanksgiving

  8. návštěva Britské rady a knihovny v Olomouci

  9. poznávací zájezd do Anglie

  Závěrečná státní zkouška se skládá ze dvou částí - ústní a písemné. Písemná část má 4 části:

  • porozumění čtenému textu
  • volný písemný projev
  • porozumění slyšenému textu
  • gramaticko-lexikální část

  Cena kurzu: 21.000 Kč (minimální počet účastníků 10)

   

   

   

  Poslední úprava: 22. 9. 2017 09:45

  Partneři