• Přípravný kurz k mezinárodním zkouškám FCE

  Jazyková škola Kurzy anglického jazyka Přípravný kurz k mezinárodním zkouškám FCE

  Přípravný kurz k mezinárodním zkouškám FCE

  Jednoletý kurz, který připravuje studenty k mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušce

  First Certificate in English (FCE) jejíž náročnost odpovídá úrovni B2 evropského rámce. Jde o nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL a je široce uznávaná v obchodní sféře i průmyslu, jakož i na univerzitách a dalších vzdělávacích institucích po celém světě.

  Kurz je ukončen buď složením zkoušky FCE na některé z poboček Britské rady nebo získáním osvědčení o absolvování kurzu. Délka kurzu je 102 hodin za rok, jednou týdně 3 vyučovací hodiny.

  Kurz je určen pro studenty, jejichž znalost angličtiny je na úrovni intermediate (pokročilé) až upper-intermediate (více pokročilé), nebo jazykové zkoušky základní.

  Náplň kurzu:

  1. procvičování všech čtyř dovedností na požadované úrovni

  • reading, tzn. čtení s porozuměním
  • writing, neboli psaní esejí a dopisů
  • listening, tzn. poslech s porozuměním
  • speaking, čili mluvení a komunikativní dovednosti

  2. prohloubení gramatiky a představení nových gramatických struktur, dále rozvíjení slovní zásoby na požadované úrovni

  3. nácvik technik a postupů při řešení určitých typů úloh u zkoušky FCE

  4. vyzkoušení vzorových testů FCE z minulých let

  5. reálie anglicky mluvících zemí - prezentace o Velké Británii, Kanadě..., svátky a zvyky anglicky mluvících zemí, např. Halloween,

  možnost návštěvy rodilého mluvčího

  Cena kurzu: 5.400 Kč (minimální počet účastníků: 10, jedna vyučovací hodina vychází na 53 Kč)

  Přihlášky na: (emailem, uveďte jméno, příjmení, bydliště)

  Úvodní schůzka proběhne 8. října 2018 v 15:00, učebna 302, budova OA, Nádražní 22, Uherské Hradiště

   

  Poslední úprava: 25. 9. 2018 12:30

  Partneři