• Připravný kurz ke státní jazykové zkoušce

  Jazyková škola Kurzy anglického jazyka Připravný kurz ke státní jazykové zkoušce

  Připravný kurz ke státní jazykové zkoušce

  Jednoletý kurz, který připravuje studenty ke Státní základní jazykové zkoušce z angličtiny (SZJZ).

  Délka kurzu je 102 hodin za rok, jednou týdně 3 vyučovací hodiny. Kurz je určen pro studenty, jejichž znalost angličtiny je na úrovni intermediate (středně pokročilé) anebo mají za sebou tři až čtyři roky studia angličtiny

  Kurz je ukončen buď složením Státní základní jazykové zkoušky přímo na naší škole nebo získáním osvědčení o absolvování kurzu.

  Náplň kurzu:

  1. prohlubování všech čtyř jazykových dovedností na požadované úrovni

  • čtení s porozuměním
  • psaní formálních i běžných dopisů, zpráv, článků apod., v rozsahu asi 300 slov
  • poslech s porozuměním
  • porozumění a vlastní vyjádření

  2. prohloubení gramatiky a představení nových gramatických struktur, a to formou doplňovacích cvičení, ale i překladů a srovnávání s mateřským jazykem

  3. nácvik technik a postupů při řešení určitých typů úloh u SZJZ

  4. vyzkoušení vzorových testů SZJZ z minulých let

  5. rozšiřování slovní zásoby a komunikativních dovedností, a to formou témat, která jsou součástí ústní zkoušky (např. bydlení, nakupování, sport, volný čas, zdraví a nemoci, jídlo a stravování, vzdělání, práce a zaměstnání, kultura, počasí, životní prostředí, apod.)

  6. reálie anglicky mluvících zemí - prezentace o Velké Británii, Kanadě..., svátky a zvyky anglicky mluvících zemí, např. Halloween, Thanksgiving; možnost návštěvy rodilého mluvčího.

  Kurz studenty připravuje ke složení státní jazykové zkoušky, jejíž náročnost odpovídá úrovni B2 evropského rámce. Zkouška se skládá ze dvou částí - ústní a písemné. Písemná část má 4 části:

  • porozumění čtenému textu
  • volný písemný projev
  • porozumění slyšenému textu
  • gramaticko-lexikální část

  Cena kurzu: 5.400 Kč


  Poslední úprava: 14. 5. 2013 21:18

  Partneři