• Němčina pro pokročilejší

  Jazyková škola Kurzy německého jazyka Němčina pro pokročilejší

  Němčina pro pokročilejší

  Kurz je určen pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, kteří si chtějí procvičit své dosavadní znalosti a připravit se na maturitní zkoušku s ohledem na  požadavky (nové) maturity.

  Probíraná témata:

  Konverzační témata odpovídají základním tématům maturitní zkoušky a budou reagovat i na zájmy a potřeby žáků. Zaměříme se na informace, jak téma postavit, jak ho prezentovat. Významnou částí práce v kurzu je práce s obrazovým a poslechovým materiálem.

  V gramatické části se zaměříme na systematické opakování středoškolské gramatiky, její utřídění a upevnění. Koncepce kurzu bude záviset na tom, jak budou nastavena kritéria maturitních zkoušek v dalším školním roce.

  Poslechová cvičení, porozumění psanému textu, nácvik psaní různých slohových útvarů. Řešení testů.

  Cena kurzu: 3.900 Kč  


  Poslední úprava: 14. 5. 2013 21:24

  Partneři