• Němčina pro začátečníky

  Jazyková škola Kurzy německého jazyka Němčina pro začátečníky

  Němčina pro začátečníky

  Kurz je určen široké veřejnosti k získání základních jazykových znalostí. Je velmi vhodný pro žáky 9.tříd ZŠ jako příprava pro návazné studium němčiny na střední škole. Kurz je zaměřený na  zvládnutí běžných konverzačních témat a základů německé gramatiky.

  Probíraná témata:

  Představení se, rodina, přátelé, bydlení, povolání, záliby, volný čas, cestování, ubytování,  v restauraci, nákupy, reálie České republiky.

  Gramatika: skloňování podstatných jmen, osobních a přivlastňovacích zájmen, číslovky, předložky, slovesa v přítomném čase, v minulém-perfektum,préteritum.

  Cena:  4.900  Kč


  Poslední úprava: 14. 5. 2013 21:23

  Partneři