• Státní jazyková zkouška základní

  Jazyková škola Státní jazyková zkouška základní

  Přihláška ke státní základní jazykové zkoušce: Jazyková škola - přihláška ke SZJZ.pdf

  Přihlášku si stáhněte a vyplňte v programu Adobe Reader (https://get.adobe.com/cz/reader/). Řádně vyplněnou přihlášku vytiskněte, podepište a podejte do 28. dubna 2017:

  • osobně  v kanceláři školy
  • na vrátnici školy
  • klasickou poštou na adresu školy (kontakt)

  Případné dotazy a nejasnosti lze konzultovat na tel. 572 433 011, nebo emailem na jazykova-skola@oauh.cz

  Státní základní jazyková zkouška

  • náročnost odpovídá úrovni B2 evropského rámce
  • skládá se ze dvou částí:

    a) ústní 

    b) písemné (porozumění čtenému textu, volný písemný projev, porozumění slyšenému textu, gramaticko-lexikální část)

  Termín písemné části: 19. května 2017, 13:30 (celostátně stanoven)

  Termín ústní části: bude domluven s uchazeči (tuto část konají pouze uchazeči úspěšní u písemné části)

  Obě části zkoušky je možno vykonat přímo na naší škole.

  Cena a platba

  • Cena za písemnou část: 2.500,- Kč
  • Cena za ústní část: 500,- Kč (až po úspěšné písemné části)

  Doklad o zaplacení je nutno doložit vždy před vykonáním dané části zkoušky.

  Číslo účtu: 5558970287/0100 
  var. symbol: 19052017
  do poznámky pro příjemce uveďte své jméno

  (při bezhotovostní platbě si nechte vygenerovat potvrzení o platbě) 

  Poslední úprava: 24. 5. 2018 06:58

  Partneři