• Den otevřených dveří

  Úspěchy
  studentů

  Projekty
  školy

  Historie
  školy

  Vybavení
  školy

   

  Šablony SŠ a VOŠ OAUH

  Období projektu:

  1.8.2017 - 31.7.2019

  Aktivity projektu:

  Střední škola:

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Výchova k podnikavosti
  • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - ICT
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Čtenářská gramotnost
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Matematická gramostnost
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Cizí jazyky
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Mentoring
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Kariérové vzdělávání
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - ICT
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

  Vyšší odborná škola:

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora VOŠ
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ

   

  Další projekty

  Poslední úprava: 31. 10. 2017 22:46

  Partneři