• Přijímací řízení

  Střední škola Informační technologie Přijímací řízení

  Informace o I. kole přijímacího řízení na SŠ 2017 – 2018

   

  Přípravný kurz k přijímacímu řízení

  Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na střední školu jsou pořádány v termínech:

  • 21. 2. 2017, 14:00 – 16:40     MATEMATIKA
  • 28. 2. 2017, 14:00 – 16:40     ČESKÝ JAZYK

   Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny:

  • 3 třídy čtyřletého denního studia oboru 63-41-M/02 - Obchodní akademie (přijato bude max. 90 žáků).
  • 1 třída čtyřletého denního studia oboru 18-20-M/01 Informační technologie (přijato bude max. 30 žáků).

  Důležité termíny:

  • nejpozději do 31. ledna 2017 - zveřejnění kritérií přijímacího řízení (uchazeči budou přijímáni na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě  jednotných testů z Matematiky a její aplikace  a Českého jazyka a literatury) a vysvědčení z předchozího vzdělávání (průměrný prospěch z vysvědčení z konce 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy)
  • nejpozději do 1. března 2017 - podání přihlášky na SŠ (až na 2 školy)
  • 12. dubna 2017 a 19. dubna 2017 - termíny  přijímacích zkoušek
  • 11. května 2017 a 12. května 2017 – náhradní termíny přijímacích zkoušek

  Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 – 1. kolo

  Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

  • průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, přičemž je stanovena bodová hranice pro přijetí
  • výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě jednotných testů (test z Matematiky a její aplikace a Českého jazyka a literatury)

  Celkové hodnocení

  Celkový počet bodů k přijímacímu řízení je kombinací bodů získaných za výsledky na základní škole a za jednotné přijímací zkoušky.

  Maximální počet získaných bodů celkem = 160

  Přitom:

  ZS = body za výsledky ze základní školy, maximum 60 bodů

  MAT = počet bodů z centrálně zadávaného testu z matematiky, maximum 50 bodů

  CJL = počet bodů z centrálně zadávaného testu z českého jazyka literatury, maximum 50 bodů

  Výpočet bodů ze základní školy:  ZS = 75 - 15P,

  kde P je celkový průměr známek na vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy (údaje z přihlášky).

  Minimální hranice ZS pro přijetí ke studiu je stanovena na 15 bodů.

  Důležité dokumenty

  Poslední úprava: 15. 2. 2017 18:55

  Partneři