• Školská rada

  Střední škola O škole Školská rada

  Oznámení o výsledku voleb do Školské rady při OA a VOŠ

   V souladu s ustanovením odstavce IV/6 volebního řádu schváleného usnesením Rady ZK č. 0211/R07/12 oznamuji, že:

  doškolské rady, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČO 60371731, byli zvoleni:

  •  Ing. Skovajsa Adam, zvolen z řad pracovníků školy
  •  Ing. Ilčíková Ingrid, zvolena z řad pracovníků školy
  •  Ing. Gajdošík Michal, zvolen jako zákonný zástupce nezletilého žáka třídy 2. C
  •  Furmánek Patrik, zvolen jako zletilý žák třídy 3. A

  V Uherském Hradišti 15. listopadu 2017, Ing. Jiří  Durďák (ředitel školy)

  Výsledky dovoleb do Školské rady při Obchodní akademii a Školské rady při Vyšší odborné škole Uherské Hradiště 

   

  Do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie,  Vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČO 60371731, byl zvolen:

   Ing. Skovajsa Adam

  Do Školské rady při Vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie,  Vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČO 60371731, byla zvolena:

   Loskotová Barbora

  Výsledky voleb do Školské rady pří Obchodní akademii a
  Školské rady při Vyšší odborné škole
  Uherské Hradiště v roce 2015

  Předsedou rady školy OA byl na jejím prvním zasedání dne 29. 4. 2015  zvolen PhDr. Ivo Frolec a předsedkyní rady školy VOŠ p. Pavlína Jagošová.

  Do Školské rady při střední škole byli zvoleni:

  • PhDr. Ivo Frolec  - jmenovaný zřizovatelem
  • Ing. Dana Stojnová – jmenovaná zřizovatelem
  • Horký Martin – zvolen pedagogickým sborem
  • Ing. Šustrová Jana - zvolen pedagogickým sborem
  • Novák Tomáš – zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy
  • Miklášová Petra – zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy

  Do Školské rady při Vyšší odborné škole byli zvoleni:

  • Pavlína Jagošová – jmenovaná zřizovatelem
  • Ing. Ilčíková Ingrid - zvolen pedagogickým sborem
  • Malina Jaromír – zvolen zletilými žáky školy

  Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada.

  Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

  Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

  Další obecné informace zákon č. 561/2004 Sb.: 

   

   

  Poslední úprava: 24. 5. 2018 06:39

  Partneři