• Výsledky přijímacího řízení 2017/2018

  Střední škola O škole Výsledky přijímacího řízení 2017/2018

  Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

  Pořadí uchazečů přijímacího řízení zveřejněné ředitelem školy dle §4, 671/2004 Sb. Vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách:

  Výsledky 28. dubna 2017 dle evidenčních čísel uchazečů:

  Obchodní akademie:vysledky_OA.pdf

  Informační technologie: vysledky_ITE.pdf

  Přečtěte si informace:

  Pro přijaté:  Informace pro zakonne zastupce_P_2017.pdf
  - při odevzdání zápisového lístku budete dotazováni na výběr 2. cizího jazyka (NEJ, RUJ, SPJ)

  Pro nepřijaté: Informace pro zakonne zastupce_N_2017.pdf

   Vzor odvolání pro nepřijaté:

  OA: Odvolani_OA.DOC

  ITE: Odvolani_IT.DOC

   

  Seznam všech přijatých uchazečů dle § 60, odstavce (16), 561/2004 Sb. Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

  Seznam_prijatych_OA+ITE.pdf

   

  Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

  V Uherském Hradišti 28. 4. 2017

  Ing. Jiří Durďák
  ředitel školy

  Poslední úprava: 2. 5. 2017 10:09

  Partneři