• Výsledky přijímacího řízení 2018/2019

  Střední škola O škole Výsledky přijímacího řízení 2018/2019

  Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

  Pořadí uchazečů přijímacího řízení zveřejněné ředitelem školy dle §4, 671/2004 Sb. Vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách:

  Výsledky 18. května 2018 po náhradním termínu

  Obchodní akademie: Vysledky_OA_web_(NT).pdf

  Výsledky 27. dubna 2018 po řádných termínech

  Obchodní akademie: Vysledky_OA_web.pdf

  Informační technologie:Vysledky_IT_web.pdf

  Přečtěte si informace:

  Pro přijaté:  Informace pro zakonne zastupce_P_2018.pdf
  - při odevzdání zápisového lístku budete dotazováni na výběr 2. cizího jazyka (NEJ, RUJ, SPJ)

  Pro nepřijaté: Informace pro zakonne zastupce_N_2018.pdf

   Vzor odvolání pro nepřijaté:

  OA: Odvolani_OA.DOC

  ITE: Odvolani_IT.DOC

   

  Seznam všech přijatých uchazečů dle § 60, odstavce (16), 561/2004 Sb. Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

   Seznam_prijatych_web.pdf

   

  Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

  V Uherském Hradišti 27. 4. 2018

  Ing. Jiří Durďák
  ředitel školy

  Poslední úprava: 18. 5. 2018 09:02

  Partneři