• Výsledky přijímacího řízení 2019/2020

  Střední škola O škole Výsledky přijímacího řízení 2019/2020

  Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

  Pořadí uchazečů přijímacího řízení zveřejněné ředitelem školy dle §4, 671/2004 Sb. Vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách:

  Výsledky 29. dubna 2019 po řádných termínech

  Obchodní akademie: VYSLEDKY_OAweb.pdf

  Informační technologie: VYSLEDKY_ITweb.pdf

  Přečtěte si informace:

  Pro přijaté:  Informace pro zakonne zastupce_P_2019.pdf
  - při odevzdání zápisového lístku budete dotazováni na výběr 2. cizího jazyka (NEJ, RUJ, SPJ)

  Pro nepřijaté: Informace pro zakonne zastupce_N_2019.pdf

   Vzor odvolání pro nepřijaté:

  OA: Odvolani_OA.DOC

  ITE: Odvolani_IT.DOC

   

  Seznam všech přijatých uchazečů dle § 60, odstavce (16), 561/2004 Sb. Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

  rozhodnutí_prijati.pdf

   

  Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

  V Uherském Hradišti 29. 4. 2019

  Ing. Jiří Durďák
  ředitel školy

  Poslední úprava: 29. 4. 2019 11:09

  Partneři