• Maturitní zkouška

  Střední škola Obchodní akademie Maturitní zkouška

  Maturitní zkouška 2018

  Informace o maturitní zkoušce:

  Časový harmonogram podzimních maturitních zkoušek:

  • 20.8.2018, 8:00 – 10:00 termín pro odevzdání maturitních prací pro podzimní termín MZ (kancelář školy, vrátnice školy)

  Vzhledem k tomu, že škola bude z důvodu stavby uzavřena, jiný termín odevzdání (do 20.8.2018) si musí žák předem telefonicky sjednat s kanceláří školy.

  • 11.9.2018 – praktická maturitní zkouška: zahájení 7:45, učebna č. 224
  • 11.9.2018 - obhajoby maturitních prací: zahájení 8:00, učebna č.214. Možnost vyzkoušení techniky 10.9., 10:45 – 11:30, učebna č.214.
  • 13.9.2018 – ústní maturitní zkoušky, čas zahájení 7:45, učebny a harmonogram zkoušení budou stanoveny

  Přihlašování k podzimnímu termínu MZ 2018

  Žáci se  přihlašují osobně u ing. Zlatníkové v kabinetě č.211 v těchto termínech:

  • 12.6. 8:00 – 9:00
  • 13.6. 8:00 – 9:00
  • 14.6. 8:00 – 9:00
  • 15.6. 8:00 – 10:30
  • 18.6. 8:30 – 10:30
  • 19.6. 14:00 – 15:30

  Pokud žákovi nevyhovuje žádný z těchto termínů, může si případně domluvit individuální termín s Ing. Zlatníkovou e-mailem v rozmezí 12.6 – 25.6.2018.

  Po přihlášení k podzimnímu termínu si žák musí přijít k Ing. Zlatníkové převzít výpis z přihlášky a to mezi 26.6. – 29.6.2018

  VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA - registrace a udělení souhlasu

  Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména s výsledky společné části maturitní zkoušky.

  Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka, jeho následném souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě.

  • Registrujte se na portál 
  • Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem, které jste zvolili při registraci na portál.
  • V levém menu zvolte odkaz Výsledky zkoušek. Zobrazí se tabulka zkoušek evidovaných k Vašemu účtu.
  • Volbou Udělit souhlas udělíte souhlas se zasíláním dokumentů na e-mailovou adresu, která je zároveň Vaším uživatelským jménem pro přístup na portál. Dokumenty Vám budou zaslány v příslušných termínech – vizte rozpis níže.
  • V případě požadavku na odvolání souhlasu se zasíláním dokumentů zvolte možnost Odvolat souhlas.

  Podrobné postupy pro registraci a udělení souhlasu se zasíláním dokumentů 

  Všichni maturanti musí udělit souhlas pro zaslání dokumentů na email.

  Důležité dokumenty

  Další důležité odkazy k maturitní zkoušce

  X

  Poslední úprava: 4. 9. 2018 09:57

  Partneři