• Maturitní zkouška

  Střední škola Obchodní akademie Maturitní zkouška

  Maturitní zkouška 2019

  Termíny MZ podzim 2019

  • 2. – 6.9.2019 písemné zkoušky SČ MZ na spádových školách, pozvánku obdrží žáci po 20.8.2019
  • 10.9. praktická maturitní zkouška, obhajoby maturitních prací, žáci se dostaví do budovy školy v 7:30
  • 12.9. ústní maturitní zkoušky, žáci se dostaví do budovy školy v 7:30
  • 16.9. třídní učitelé vydají úspěšným maturantům maturitní vysvědčení

  VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA - registrace a udělení souhlasu

  Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména s výsledky společné části maturitní zkoušky.

  Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka, jeho následném souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě.

  • Registrujte se na portál 
  • Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem, které jste zvolili při registraci na portál.
  • V levém menu zvolte odkaz Výsledky zkoušek. Zobrazí se tabulka zkoušek evidovaných k Vašemu účtu.
  • Volbou Udělit souhlas udělíte souhlas se zasíláním dokumentů na e-mailovou adresu, která je zároveň Vaším uživatelským jménem pro přístup na portál. Dokumenty Vám budou zaslány v příslušných termínech – vizte rozpis níže.
  • V případě požadavku na odvolání souhlasu se zasíláním dokumentů zvolte možnost Odvolat souhlas.

  Podrobné postupy pro registraci a udělení souhlasu se zasíláním dokumentů 

  Všichni maturanti musí udělit souhlas pro zaslání dokumentů na email.

  Důležité dokumenty

  Další důležité odkazy k maturitní zkoušce

  X

  Poslední úprava: 30. 8. 2019 07:20

  Partneři