• Přijímací řízení

  Střední škola Obchodní akademie Přijímací řízení

  Informace o I. kole přijímacího řízení na SŠ 2019 – 2020 

   Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny:

  • 3 třídy čtyřletého denního studia oboru 63-41-M/02 - Obchodní akademie
  • 1 třída čtyřletého denního studia oboru 18-20-M/01 Informační technologie

  Důležité termíny:

  • nejpozději do 31. ledna 2019 - zveřejnění kritérií přijímacího řízení (uchazeči budou přijímáni na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě  jednotných testů z Matematiky a její aplikace  a Českého jazyka a literatury) a vysvědčení z předchozího vzdělávání (průměrný prospěch z vysvědčení z konce 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy)
  • nejpozději do 1. března 2019 - podání přihlášky na SŠ (až na 2 školy)
  • 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019 - termíny  přijímacích zkoušek
  • 13. května 2019 a 14. května 2019 – náhradní termíny přijímacích zkoušek

  Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – 1. kolo

  Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

  • průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, přičemž je stanovena bodová hranice pro přijetí
  • výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě jednotných testů (test z Matematiky a její aplikace a Českého jazyka a literatury)
  • Kritéria přijímacího řízení 2019_2020u

  Přípravné kurzy

  Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na střední školu budou pořádány v termínech:

  • 12. 2. 2019, 14:00 – 16:40      ČESKÝ JAZYK
  • 19. 2. 2019, 14:00 – 16:40      MATEMATIKA
  • Rozdělení uchazečů do skupin a místností bude k dispozici u vrátnice školy v den konání testů.

  Náplní kurzů je vypracování ukázkového testu (60 minut) a jeho následný detailní rozbor s vysvětlením postupů vedoucí ke správnému řešení (2 x 45 minut). 

  Vyplněním a odesláním přihlášky jste přihlášení ke kurzu.

  Přihlašování ke kurzům již bylo ukončeno.

  Důležité dokumenty

  Poslední úprava: 5. 2. 2019 15:09

  Partneři