• Přijímací řízení

  Střední škola Obchodní akademie Přijímací řízení

  Informace o I. kole přijímacího řízení na SŠ 2018 – 2019 

   Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny:

  • 3 třídy čtyřletého denního studia oboru 63-41-M/02 - Obchodní akademie (přijato bude max. 90 žáků).
  • 1 třída čtyřletého denního studia oboru 18-20-M/01 Informační technologie (přijato bude max. 30 žáků).

  Důležité termíny:

  • nejpozději do 31. ledna 2018 - zveřejnění kritérií přijímacího řízení (uchazeči budou přijímáni na základě výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě  jednotných testů z Matematiky a její aplikace  a Českého jazyka a literatury) a vysvědčení z předchozího vzdělávání (průměrný prospěch z vysvědčení z konce 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy)
  • nejpozději do 1. března 2018 - podání přihlášky na SŠ (až na 2 školy)
  • 12. dubna 2018 a 16. dubna 2018 - termíny  přijímacích zkoušek
  • 10. května 2018 a 11. května 2018 – náhradní termíny přijímacích zkoušek

  Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 – 1. kolo

  Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

  • průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, přičemž je stanovena bodová hranice pro přijetí
  • výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě jednotných testů (test z Matematiky a její aplikace a Českého jazyka a literatury)

  Podrobné informace 

  Přípravné kurzy

  Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na střední školu budou pořádány v termínech:

  Vyplněnou přihlášku je možné odevzdat:

  • do 5. února 2018
  • osobně na sekretariát školy nebo poštou 

  Důležité dokumenty

  Poslední úprava: 24. 5. 2018 06:48

  Partneři