• UNIV 2 - KRAJE je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Navazuje na projekt UNIV - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení (2005 - 2008), kterého se zúčastnily vybrané školy v šesti krajích ČR.

  Projekt se snaží zvýšit zapojení středních odborných škol do poskytování dalšího vzdělávání. Cílem je podpořit účast dospělých  na dalším vzdělávání. Bude vytvořena síť škol - center celoživotního učení. Do projektu je zapojeno 325 škol. Příprava jednotlivých modulových programů dalšího vzdělávání již byla zahájena. Tyto nové vzdělávací programy budou mít modulový charakter, což lidem umožňuje vybrat si jen tu část, kterou opravdu potřebují nebo je nejvíc zajímá.

  Každá partnerská škola připraví ve spolupráci s vhodnými sociálními partnery v období od dubna roku 2010 do konce roku 2012 nejméně 3 vzdělávací programy dalšího vzdělávání.

  V průběhu měsíců března-června 2011 proběhne pilotní ověření 1. vzdělávacího programu Efektivní zvládnutí klávesnice a úpravy textu.

  Naše škola v současné době připravuje 2. vzdělávací program Anglický jazyk a výpočetní technika v projektovém řízení.


  Poslední úprava: 26. 5. 2013 13:03

  Partneři