• Vzdělání Inovace Praxe

    

   Registrační číslo projektu

  CZ.1.07/2.1.00/13.0015

  Název projektu

  VIP - (vzdělávání, inovace, praxe) KVALITA

  Název příjemce

  Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

  Číslo a název oblasti podpory

  2.1 - Vyšší odborné vzdělávání

  Celková výše finanční podpory

  Kč 4.711.847,62

  Datum zahájení realizace projektu

  Leden 2010

  Datum ukončení realizace projektu

  Prosinec 2012

  Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště získala finanční podporu z Operačního programu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti na projekt s názvem  VIP - (vzdělávání, inovace, praxe) KVALITA, reg. č. CZ.1.07/2.1.00/13.0015.

  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy prostřednictvím pořízení a zavedení manažerského informačního systému do výuky tak, aby studenti měli dostatečné znalosti a zkušenosti s manažerským účetnictvím. K dosažení tohoto cíle je nezbytné pořídit a zavést účinný nástroj v podobě komplexního MIS.  Hlavním záměrem projektu je zkvalitnění výuky prostřednictvím implementace MIS do výuky.

  Doplňující aktivitou je rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení.  Základní funkcí manažerského informačního systému je možnost sledovat a vyhodnocovat procesy probíhající v podnicích. V současnosti jsou naši absolventi vybaveni převážně teoretickými znalostmi a absence praktických zkušeností jim výrazně ztěžuje šance pro své uplatnění v oboru. Systém bude pokrývat oblasti různých oborů podnikání, běžně existujících v ČR tak, aby v rámci výuky bylo možné tyto činnosti vyučovat. Jedná se především o činnosti od zavedení obchodních údajů do systému, přes zpracování poptávky zákazníka, jeho zaplánování do výroby, nákup materiálu, zpracování výroby až po dokončení výroby, odvod hotových výrobků na sklad a jeho expedici. Samozřejmostí je následné zpracování obchodního případu v části účetnictví a evidence pohledávek a závazků. Nasazení MIS pro účely výuky představuje naplnění systému daty a potřebným nastavením tak, aby bylo možné na základě těchto dat provést výuku a testy znalostí našich absolventů.

  Realizace tohoto projektu významně přispěje ke zvýšení kvality znalostí našich absolventů ve vzdělávacím programu VOŠ - Ekonomicko-právní činnost. Do projektu budou zapojeni všichni studenti daného vzdělávacího modulu VOŠ. Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti našich studentů na trhu práce.


  Poslední úprava: 30. 5. 2013 10:59

  Partneři