• Aktuality

  Oznámení o vyhlášení voleb do Školské rady při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Uherské Hradiště

  Ředitel školy vyhlašuje termíny voleb do Školské rady při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole, jejichž funkční období začíná 1. ledna 2018 a k volbám svolává oprávněné voliče – zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty a pedagogické pracovníky školy takto:

  • Volby jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volené pedagogickými pracovníky školy budou provedeny  tajnou volbou dne 6. 11. 2017, v průběhu porady pedagogických pracovníků.
  • Volby jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty proběhnou dne 13. 11. 2017. Volby budou provedeny tajnou volbou v určené volební místnosti nacházející se v budově školy Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22 v čase od 9:30 do 10:45 hodin pro studenty VOŠ a zletilé žáky OA a od 16:15 do 17:30 hodin pro zákonné zástupce nezletilých žáků.

  Upozornění: Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.

  Tisk | Export do PDF | Poslední úprava: 19. 10. 2017 12:51

  Partneři