• Aktuality

    Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a jejich rodiče

    Vzhledem k tomu, že příjímací řízení pro školní rok 2020/2021 nebylo dosud ukončeno, se schůzka  třídních učitelů se zákonnými zástupci žáků budoucího 1. ročníku konat nebude. Rozdělení žáků do tříd bude zveřejněno 1. září 2020 u vchodu do budovy školy. Veškeré informace, které souvisí se studiem žáků na škole obdrží žáci na třídnických hodinách, které se uskuteční 1. září 2020 od 8 hodin. Pořízení učebnic a pomůcek bude řešeno v průběhu prvního vyučovacího týdne.

    Tisk | Export do PDF | Poslední úprava: 26. 6. 2020 12:14

    Partneři