Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Aktuality

  Přivítání k novému školnímu roku 2020/2021

  Vážené paní učitelky a páni učitelé, milé žákyně a milí žáci, studentky a studenti, pracovnice a pracovníci ve školství, vážení a milí rodiče,

  dovolte, abych Vám popřál úspěšné zahájení školního roku 2020/2021. Když jsme v březnu tohoto roku převedli výuku ze školních lavic do formy vzdělávání na dálku, netušili jsme, že se potkáme až téměř po půlroce. Jsem však přesvědčen, že naše škola tu situaci zvládla velmi dobře a pevně věřím, že budeme schopni dobře navázat na učivo, které bylo probráno v průběhu 2. pololetí školního roku 2019/2020.

  Nový školní rok bohužel zahajujeme v situaci, kdy musíme počítat, že i nadále bude výuka ovlivněna existencí opatření vztahujících se ke koronaviru. V této souvislosti Vás žádám o respektování všech zdravotně-hygienických pokynů vydaných školou, ministerstvem školství a krajskou hygienickou stanicí. Žádám o ohleduplnost, toleranci a vzájemný respekt. Pevně věřím, že takto se nám bude dařit situaci zvládat. Škola je připravena na všechny situace, které mohou nastat, včetně vzdělávání na dálku. Škola má také připravenu strategii pro případnou distanční výuku, která bude probíhat prostřednictvím IT aplikací - Bakalářů, Moodle a Office 365.

  Přestože bude tento školní rok náročný, věřím, že jej úspěšně zvládneme a splníme všechny náročné úkoly stanovené školním vzdělávacím programem.

  S přáním úspěšného vykročení do nového školního roku

  Ing. Jiří Durďák

  Tisk | Export do PDF | Poslední úprava: 1. 9. 2020 11:22

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekt Erasmus


  Projekty