Povinnost nošení roušek od 10. září 2020

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se od čtvrtka 10. 9. 2020 nařizuje nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov po celé České republice.

Žádáme proto žáky a studenty o dodržování této povinnosti.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/

Dle Nařízení se toto rozhodnutí vztahuje ve školských budovách pouze na společné prostory (např. chodby a záchody), kde zůstává povinnost nosit roušky. Ve třídách při výuce roušky povinné nejsou.

Nařízení MZČR: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf