PF 2021

PF 2021

Hezké Vánoce, hodně zdraví a úspěšný rok 2021
přeje jménem všech pracovníků školy
Ing. Jiří Durďák, ředitel Obchodní akademie Uherské Hradiště