Organizace výuky na dny 4. 1. 2021 – 10. 1. 2021

Výuka

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

Výuka na střední škole, vyšší odborné škole a jazykové škole bude probíhat od 4. 1. – 10. 1. 2021 distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

Kancelář školy

Úřední hodiny jen pondělí a středa od 8:00 do 10:00 h, v nutných případech se lze domluvit i mimo úřední dobu na telefonu 572 433 011.

Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Ing. Jiří Durďák
ředitel školy

 

Příloha: MŠMT - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL.pdf