Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Aktuality

  Informace o vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (respirátory)

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 do odvolání platí:

  Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

  které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení)

  Do dne 28. února 2021 do 23:59 lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

  Tisk | Export do PDF | Poslední úprava: 24. 2. 2021 08:17

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech