Informace o vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (respirátory)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení)

Do dne 28. února 2021 do 23:59 lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.