Změna v provozu školy od 3. května 2021 - frekvence testování na odborné praxi a konzultacích

Na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021, se oproti současnosti mění frekvence preventivních antigenních testů ve školách na 1x týdně. Aktuálně se tato změna týká našich studentů (SŠ a VOŠ) na odborné praxi a dobrovolných konzultacích.

Informace MŠMT: Informace pro školy a školská zařízení_změny ke 3. 5_final.pdf