Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Aktuality

  Dodatečné informace k provozu školy od 24. května 2021

  Na základě pokynů z MŠMT informujeme, že od 24.5.2021 se mění v provozu naší školy následující:

  • při sportovních činnostech ve školách a školských zařízeních se umožňuje využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy, jsou nadále zakázány
  • mění se doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
  • vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy (např. v podobě exkurzí) je umožněna

   

  Příloha: MŠMT - Dodatečné informace pro školy a školská zařízení 24.5.2021.pdf

  Tisk | Export do PDF | Poslední úprava: 24. 5. 2021 09:45

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech