Volby do školské rady

Vážení zákonní zástupci, vážení studenti, vážení žáci,

obracíme na vás, jednotlivé zákonné zástupce nezletilých žáků a na jednotlivé zletilé žáky Obchodní akademie, Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště ve věci provedení voleb do Školské rady při Obchodní akademii Uherské Hradiště a Vyšší odborné škole (dále jen školská rada).

Volby probíhají dnes, tj. 9. 6. 2021, v čase od 8:00 do 18:00 hodin elektronickým způsobem hlasování, a to prostřednictvím systému Bakaláři – ankety. Do tohoto systému Vám přišel odkaz na hlasování (Ankety - Vyplňování ankety).

Volba členů školské rady se poté provádí označením vybraných kandidátů (zaškrtnutím políčka kandidáta). V hlasování může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tedy dva.

Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách a podle stanoveného počtu členů školské rady.