Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Aktuality

  Změny v provozu školy od 15. června 2021

  Na základě informace MŠMT platí od 15. 6. 2021 nová pravidla pro používání ochranných prostředků:

  • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Ve všech krajích jsou z povinného zakrytí ochranných prostředků (respirátoru i roušky) vyjmuty všechny osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka (tedy i v přítomnosti pouze kolegů učitelů například ve sborovně je možné být bez ochrany dýchacích cest), pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak.
  • Všechny dosud stanovené výjimky z povinného nošení ochranných prostředků (např. při zkoušce, při sportování) se nemění.

  Příloha - Informace MŠMT: Informace pro školy a školská zařízení 14.6_final.docx.pdf

  Tisk | Export do PDF | Poslední úprava: 14. 6. 2021 23:05

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech