Informace k zahájení školního roku 2021/2022

(Aktualizováno 27. 8. 2021, 12:54)

Organizace zahájení školního roku

Střední škola:
1. - 2. ročníky OA a IT: Zahájení ve středu 1. září v 7:55 v kmenových učebnách, kde proběhne screeningové testování, následovat budou třídnické hodiny
3. - 4. ročníky OA a IT: Zahájení ve středu 1. září v 9:50 v kmenových učebnách, kde proběhne screeningové testování, následovat budou třídnické hodiny
Vyšší odborná škola
Zahájení všech ročníků ve středu 1. září v 10 hodin v níže uvedených učebnách, kde proběhne screeningové testování, následovat bude zápis do ročníku.

Veškeré informace, které souvisí se studiem žáků na škole, obdrží žáci na třídnických hodinách 1.-2. září. (viz rozvrh hodin níže)

Pořízení učebnic a pomůcek bude řešeno v průběhu prvního vyučovacího týdne.

Hygienická pravidla a screeningové testování

Informace pro žáky/studenty a zákonné zástupce: Soubor doporučení.pdf

Zdroj pokynů MŠMT: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf 

Rozvrhy

Rozvrhy pro šk. rok 2021/2022 jsou již dostupné v aplikaci Bakaláři (webové i mobilní) , případně na https://bakalari.oauh.cz/bakaweb/Timetable/Public 

Učebny

Třída - Kmenová učebna
1.A - 103
1.B - 110
1.C - 102
1.D - 113
2.A - 112
2.B - 204
2.C - 202
2.D - 214
3.A - 212
3.B - 205
3.C - 203
3.D - 333
4.A - 317
4.B - 230
4.C - 301
4.D - 303
1.A VOŠ - 102
2.A VOŠ - 103
3.A VOŠ - 110