Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku budou zveřejněny na webových stránkách školy v druhé polovině měsíce srpna – s ohledem na aktuálnost a upřesnění požadavků ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví týkajících se přítomnosti žáků, testování apod.

Rozdělení žáků přijatých ke studiu 1. ročníků do jednotlivých tříd bude zveřejněno 1. září 2021 u vchodu do budovy školy. Veškeré informace, které souvisí se studiem žáků na škole, obdrží žáci na třídnických hodinách, které se uskuteční 1. září 2021 od 8:00 hodin. Pořízení učebnic a pomůcek bude řešeno v průběhu prvního vyučovacího týdne.