Den válečných veteránů u kamene zmizelých

11. listopadu si svět připomíná své válečné veterány. Cílem tohoto svátku je vyprávět životní příběhy hrdinů, aby na ně budoucí generace nezapomněly. „Svého“ veterána z 1. světové války a hrdinu protinacistického odboje, PhDr. Václava Najbrta, si při této příležitosti připomněla i naše škola. 

Václav Najbrt narukoval v roce 1915 do rakouské armády, bojoval na ruské frontě, byl zajat a poté se přidal k československým legiím v Rusku. Po válce se věnoval publikační a lektorské činnosti a v roce 1927 se stal ředitelem Obchodní akademie v Uherském Hradišti, kde působil až do počátku 2. světové války. Hned po Mnichovu, na podzim roku 1938, vstoupil do odbojové organizace Obrana národa a aktivně zde provozoval propagační protinacistickou činnost. Schůzky odbojářů prý probíhaly přímo v ředitelně školy.

Za svou činnost v odboji byl doktor Najbrt zatčen a v roce 1942 odsouzen v Berlíně k smrti. Na obchodní akademii jsme na něj však nezapomněli. Jeho jméno připomíná pamětní deska ve vestibulu školy i kámen zmizelých před historickým vchodem do školní budovy. U něj dnes zástupci vedení školy i studentů položili květiny a zapálili svíčku, aby tím u příležitosti Dne válečných veteránů vzdali PhDr. Václavu Najbrtovi čest.

Mgr. Iva Mráčková