Informace k testování 22. a 29. listopadu 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Testování na naší škole proběhne během první vyučovací hodiny podle rozvrhu třídy. Po skončení testování pokračuje výuka dle rozvrhu. Pokud žák nebude přítomen na testování, tak si test provede pod dohledem pracovníka vrátnice bezprostředně po svém příchodu (v pondělí 22. 11. nebo první den po příchodu do školy). Podrobné informace k testování naleznete v příloze.

Studenti VOŠ se těchto screeningových testování neúčastní.

 

Příloha od MŠMT: INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021.pdf

Mimořádné opatření vlády: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach--cele-zneni-1018.pdf