PF 2022

PF 2022

Hezké Vánoce, hodně zdraví a úspěšný rok 2022
přeje jménem všech pracovníků školy
Ing. Jiří Durďák, ředitel Obchodní akademie Uherské Hradiště