Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Aktuality

  Testování žáků od 3. ledna 2022

  Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022.

  Změny od 3. 1. 2022 - testování žáků (SŠ):

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

  Informační leták k testování

  Organizace testování 3. 1. 2022 na naší škole

  Testování bude probíhat 15 minut před začátkem 1. vyučovací hodiny třídy. Po skončení testování pokračuje výuka podle rozvrhu.
  Pokud žák nebude přítomen na testování, tak si provede si test pod dohledem pracovníka vrátnice bezprostředně po svém příchodu (v pondělí 3. 1. 2022 nebo první den po příchodu do školy)

  Testování v 7:40
  1.A , 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.C, 4.A, 4.C, 4.D

  Testování v 6:45
  3.B, 3.D dívky, 4.B

  Testování v 8:30
  3.D hoši učebna č. 102

  Lyžařský kurz

   

  Případné další změny bude vláda ČR schvalovat dne 29. 12. 2021

  Dokument MŠMT: INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022.pdf

  1221_testování_leták_pro_rodiče_A4.pdf

  Tisk | Export do PDF | Poslední úprava: 31. 12. 2021 23:24

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech