Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Cloudové uložiště pro učitele

  Další vzdělávání DVPP Cloudové uložiště pro učitele

  Cloudové uložiště pro učitele

  Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

  Téma

  Anotace

  Počet hodin

  Princip cloudových služeb

  Přehled nejpoužívanějších cloudových služeb

  Výběr nejvhodnější služby pro osobní a profesní využití

  Založení účtu, využití současných účtů uživatele

   

  2

  Elektronický disk

  Využití cloudového disku místo flash disku

  Účet, uložiště

  Přístup k datům z různých prostředí a zařízení

  Webové rozhraní + nastavení desktopové a mobilní aplikace

  Ukládání, stahování dat

  Úprava dokumentů

  3

  Synchronizace a sdílení

  Synchronizace dat mezi různými zařízeními

  Verzování

  Rozdíl mezi zálohováním a synchronizací

  Oddělení soukromého a profesního využití disku

  Sdílení dat mezi uživateli, práva k datům

  2

  Další nástroje cloudového disku

  Formuláře jako vhodný pomocník pro dotazníky, testy

  Zálohování zařízení na disk

   

  1

   Forma:

  • Prezenční

   Vzdělávací cíl:

  Absolvent pozná výhody elektronické online podoby datového uložiště, dokáže si založit vlastní účet a efektivně ho spravovat. Je schopen využívat uložiště k ukládání a správě svých dokumentů, přistupovat k datům z různých zařízení a upravovat je.

  Absolvent si během kurzu nastaví přístup z mobilních i stolních zařízení. Je schopen si nastavit synchronizaci s aktuálními složkami na počítači.

  Absolvent sdílí data s vybranými uživateli, spravuje práva ke čtení a zápisu dat. Je schopen dále využívat nástroje vhodné pro výuku a školní prostředí, tvoří a analyzuje formuláře, dotazníky a testy. Je schopen si nastavit zálohování svých zařízení na cloudový disk.

  Metody výuky jsou převážně aktivující, prakticky zaměřené s maximálním využitím dlouholeté praxe lektora ve školním prostředí. Velký důraz je kladen na příklady dobré praxe a efektivní selekci toho, co je užitečné a co nadbytečné pro specifické školní prostředí. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování.

  Hodinová dotace:

  • 8 hodin

  Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

  • 10 účastníků

  Plánové místo konání:

  • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

  Poplatek za 1 účastníka

  • 1 500 Kč

  Informace

  • Kontakt: 

  Poslední úprava: 26. 8. 2021 08:59

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech