Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Efektivní způsoby komunikace a spolupráce ve

  Další vzdělávání DVPP Efektivní způsoby komunikace a spolupráce ve

  Efektivní způsoby komunikace a spolupráce ve škole

  Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

  Téma

  Anotace

  Počet hodin

  Emailová komunikace

  Zásady emailové komunikace, nástroje pro efektivní nakládání se zprávami, slepé kopie a k čemu jsou

  Ochrana osobních údajů v emailové komunikaci

  Důležitost zpráv, kategorizace, třídění do složek aneb pořádek musí být

  Automatická pravidla na třídění pošty

  2

  Kalendář a organizace času

  Kalendář jako pomocník učitele

  Události a schůzky, pozvánky ostatních účastníků

  Schvalování, odmítnutí schůzek, návrh časů, plánovač schůzek

  2

  Adresář lidí

  Společné adresáře, osobní adresář, často používané kontakty

  Snadná komunikace se skupinou žáků, rodičů, kolegů, předmětových sekcí apod.

  Sdílení adresářů, Školní adresář společných skupin

  2

  Další nástroje komunikačních programů

  Úkoly, termínování a kontrola plnění

  Připojení vlastního mobilního zařízení ke školní schránce, vyřizování agendy kdykoliv a kdekoliv

  Osobní poznámky v komunikačním programu

  Vyhledávací nástroje

   

  2

   Forma:

  • Prezenční

   Vzdělávací cíl:

  Absolvent se orientuje v pracovním prostředí komunikačního nástroje, který je používán v jeho školním prostředí – program je možno modifikovat pro aktuální prostředí používané u účastníka, konkrétně MS Exchange (Outlook), Office365, Google GMail. Absolvent se po absolvování orientuje v nabídce služeb a funkcí, dokáže je efektivně vybírat a používat. Organizuje zprávy a čas přehledně a jednoduše. Email, kalendář a adresář lidí  je pro něj užitečný pomocník pro plánování a záznam aktivit a úkolů. Umí vybrat vhodný nástroj pro danou situaci.

  Metody výuky jsou převážně aktivující, prakticky zaměřené s maximálním využitím dlouholeté praxe lektora ve školním prostředí. Velký důraz je kladen na příklady dobré praxe a efektivní selekci toho, co je užitečné a co nadbytečné pro specifické školní prostředí. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování.

  Hodinová dotace:

  • 8 hodin

  Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

  • 10 účastníků

  Plánové místo konání:

  • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

  Poplatek za 1 účastníka

  • 1 500 Kč

  Informace

  • Kontakt: 

  Poslední úprava: 26. 8. 2021 09:00

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech