Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Elektronické vedení výuky v Bakalářích

  Další vzdělávání DVPP Elektronické vedení výuky v Bakalářích

  Elektronické vedení výuky v Bakalářích

  Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

  Téma

  Anotace

  Počet hodin

  Třídní kniha

  Modul pro zápis do třídní knihy učitelem, zápis vyučovacích hodin, absence žáků

  Přehled svých hodin, kontrola zapsaných hodin a číslování

  Domácí úkoly, jejich kontrola a hodnocení

  Klasifikace při zkoušení a hodnocení aktivity přímo v hodině

  2

  Klasifikace

  Modul pro klasifikaci, založení nové známky, úprava, mazání

  Dlouhodobé plánování testů (čtvrtletních prací), zkoušení a dalšího hodnocení, krátkodobé plánování klasifikace z hodiny na hodinu – oznámení plánovaného testu

  Správné určení vah jednotlivých známek. Správný zápis data hodnocení

  2

  Webová a mobilní aplikace

  Využití mobilní aplikace pří zápisu hodin a klasifikace, další nástroje aplikace, jejich praktické využití

  Pohled žáka a zákonného zástupce na aplikaci, nejčastější chyby

  2

  Systém KOMENS a elektronické omlouvání

  Omlouvání absence z pohledu zákonného zástupce, příp. plnoletého žáka

  Možnosti vyřízení omluvenky, přečtení, označení

  Potvrzení o přečtení

  Další možnosti nástroje pro komunikaci mezi školou/učitelem a žákem/rodičem

  1

  Další tipy a triky pro učitele

  Stahování nových zpráv přes RSS do emailového klienta

  Zjednodušené přihlašování do aplikace – ikona uživatele

  Zjištění zapomenutého přístupu

  Tipy pro třídní učitele

  1

    Forma:

  • Prezenční

   Vzdělávací cíl:

  Absolvent se seznámí se základními nástroji pro vedení výuky v elektronickém systému Bakaláři. Dostane metodické pokyny, jak správně zapisovat výuku, odučené hodiny, absenci ve třídách, domácí úlohy a další úkony. Bude rozumět principu zápisu jednotlivých i hromadných známek, určí správně váhu známky. Bude schopen plánovat pomocí aplikace klasifikaci tak, že žák bude mít vždy přehled o aktuálním stavu jeho hodnocení a plánových dalších písemných pracích a zkoušení.

  Absolvent získá návod, jak organizovat výuku a klasifikaci mimo školu pomocí webového prostředí nebo mobilní aplikace ne svém zařízení. Součástí této části může být i specifikace požadavků na nastavení systém ze strany školy tak, aby co nejvíce vyhovovalo všem požadavkům na efektivní využití, ale i bezpečnost.

  Zejména třídní učitelé dostanou návod na to, jak organizovat omlouvání žáků bez papírového omluvného listu, budou schopni efektivně vyřizovat a zapisovat omluvenou absenci. Získá přehled, jaký rozdíl je v přístupu k aplikaci ze strany učitele, žáka a zákonného zástupce.

  U všech uvedených postupů je předpoklad, že vedení školy tyto postupy schvaluje a podporuje. Předpokládá se úvodní i závěrečné konzultace s vedením školy a správcem systémů na škole tak, aby probíraná témata i nastavení systému byla v souladu se strategií školy.

  Metody výuky jsou převážně aktivující, prakticky zaměřené s maximálním využitím dlouholeté praxe lektora ve školním prostředí. Velký důraz je kladen na příklady dobré praxe a efektivní selekci toho, co je užitečné a co nadbytečné pro specifické školní prostředí. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování.

  Kurz je vhodný pro pedagogické pracovníky ZŠ i SŠ, předpokládá se potřebné přizpůsobení témat a jejich rozsahů dle požadavků školy.

  Hodinová dotace:

  • 8 hodin

  Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

  • 15 účastníků

  Plánové místo konání:

  • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

  Poplatek za 1 účastníka

  • 1 500 Kč

  Informace

  • Kontakt: 

  Poslední úprava: 26. 8. 2021 09:03

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech