Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Excel pro učitele I

  Další vzdělávání DVPP Excel pro učitele I

  Excel pro učitele I

  Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

  Téma

  Anotace

  Počet hodin

  Pracovní prostředí tabulkového procesoru Excel

  Pracovní prostředí – popis a úprava pracovního prostředí

  Popis tabulky v Excelu (sešit, list, buňka)

  1

  Specifika tabulky v Excelu a její formátování

  Formátování tabulky, formáty buněk

  2

  Kalkulační tabulka

  Popis a vytvoření kalkulační tabulky, ukázka rozdílu mezi kalkulační a obyčejnou tabulkou

  1

  Adresace v Excelu

  Relativní a absolutní adresa v Excelu a její práce s nimi

  1

  Vzorce a základní funkce

  Vytváření vzorců a vkládání jednoduchých funkcí

  3

   Forma:

  • Prezenční

   Vzdělávací cíl:

  Absolvent se orientuje v pracovním prostředí aplikace a využívá základní nástroje Excelu pro vytváření, úpravu tabulek a využívá základní nástroje Excelu v profesním životě (příprava materiálů na výuku, využití PC techniky ve vyučovací jednotce, školní administrativa). Umí vytvořit a naformátovat tabulku v Excelu, vytváří obyčejné i kalkulační tabulky. Umí vkládat vzorce, funkce a pracovat s nimi. Rozlišuje mezi absolutní a relativní adresací buněk a umí toho využít při tvorbě vzorců a vkládání funkcí.

  Metody výuky jsou převážně aktivující s využitím práce s výukovým programem a online výukovými materiály na webu. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování

  Hodinová dotace:

  • 8 hodin

  Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

  • 15 účastníků

  Plánové místo konání:

  • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

  Poplatek za 1 účastníka

  • 1 200 Kč

  Informace

  • Kontakt: 

  Poslední úprava: 26. 8. 2021 09:03

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech