Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Excel pro učitele II

  Další vzdělávání DVPP Excel pro učitele II

  Excel pro učitele II

  Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 

  Téma

  Anotace

  Počet hodin

  Složitější vzorce

  Vkládání a používání složitějších vzorců a používání funkcí různého typu. Vnořené funkce.

  4

  Podmíněné formátování

  Vytváření podmíněného formátování buněk a ukázka využití v ped. praxi.

  2

  Filtrování a řazení dat

  Použití jednoduchých i složitějších filtrů nad tabulkou.

  2

   Forma:

  • Prezenční

   Vzdělávací cíl:

  Absolvent se orientuje v pracovním prostředí aplikace a využívá základní nástroje Excelu pro vytváření, úpravu tabulek a využívá základní nástroje Excelu v profesním životě (příprava materiálů na výuku, využití PC techniky ve vyučovací jednotce, školní administrativa). Umí vytvářet složitější výpočty za použití různých funkcí a to i vnořených. Nastaví podmíněné formátování na jednotlivé buňky. Vyfiltruje data dle stanovených kritérií.

  Metody výuky jsou převážně aktivující s využitím práce s výukovým programem a online výukovými materiály na webu. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování.

  Hodinová dotace:

  • 8 hodin

  Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

  • 15 účastníků

  Plánové místo konání:

  • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

  Poplatek za 1 účastníka

  • 1 200 Kč

  Informace

  • Kontakt: 

  Poslední úprava: 26. 8. 2021 09:02

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech